یکشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۶

اذان صبح
۰۴ : ۲۸ : ۰۹
طلوع خورشید
۰۵ : ۵۳ : ۲۹
اذان ظهر
۱۱ : ۵۶ : ۲۸
غروب خورشید
۱۷ : ۵۸ : ۵۲
اذان مغرب
۱۸ : ۱۵ : ۵۶
نیمه شب شرعی
۲۳ : ۱۳ : ۵۶

3

 

 
 
2

 

 

1
  1     جلد  2

 

 

 

 

 

 

 

2

2 1

1

6

سامانه کارورزی

6

5 1

5

4

 

4

3  

3

2  
1 7  

1 2 3 2
3  5