دوشنبه، ۲۵ تیر ۱۳۹۷

  • اذان صبح ۰۴ : ۱۵ : ۳۷
  • طلوع خورشید ۰۶ : ۰۰ : ۱۸
  • اذان ظهر ۱۳ : ۱۰ : ۲۴
  • غروب خورشید ۲۰ : ۲۰ : ۰۹
  • اذان مغرب ۲۰ : ۳۹ : ۳۷
  • نیمه شب شرعی ۰۰ : ۱۸ : ۲۲
 
1 دفتر رهبری 3 2
3   5