پنج شنبه، ۵ مرداد ۱۳۹۶

اذان صبح
۰۴ : ۲۷ : ۱۷
طلوع خورشید
۰۶ : ۰۸ : ۰۹
اذان ظهر
۱۳ : ۱۰ : ۵۲
غروب خورشید
۲۰ : ۱۳ : ۰۹
اذان مغرب
۲۰ : ۳۲ : ۰۷
نیمه شب شرعی
۰۰ : ۲۰ : ۴۷
1 2 3 2
3  5