سه شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۶

اذان صبح
۰۴ : ۴۷ : ۱۳
طلوع خورشید
۰۶ : ۱۲ : ۱۵
اذان ظهر
۱۱ : ۴۹ : ۴۶
غروب خورشید
۱۷ : ۲۶ : ۴۷
اذان مغرب
۱۷ : ۴۴ : ۰۵
نیمه شب شرعی
۲۳ : ۰۷ : ۲۴

3

 

 
 
2

 

 

1
  1     جلد  2

 

 

 

 

 

 

 

2

2 1

1

6

سامانه کارورزی

6

5 1

5

4

 

4

3  

3

2  
1 7  

1 2 3 2
3  5