جمعه، ۶ مرداد ۱۳۹۶

اذان صبح
۰۴ : ۲۸ : ۲۵
طلوع خورشید
۰۶ : ۰۸ : ۵۴
اذان ظهر
۱۳ : ۱۰ : ۵۱
غروب خورشید
۲۰ : ۱۲ : ۲۱
اذان مغرب
۲۰ : ۳۱ : ۱۷
نیمه شب شرعی
۰۰ : ۲۰ : ۵۶
1 2 3 2
3  5