چهارشنبه، ۲۲ آذر ۱۳۹۶

  • اذان صبح ۰۵ : ۳۳ : ۴۶
  • طلوع خورشید ۰۷ : ۰۵ : ۱۰
  • اذان ظهر ۱۱ : ۵۸ : ۲۵
  • غروب خورشید ۱۶ : ۵۱ : ۳۵
  • اذان مغرب ۱۷ : ۱۰ : ۴۴
  • نیمه شب شرعی ۲۳ : ۱۳ : ۰۰
 
1 2 3 2
3  5