صفحه نخست » راهنمای مراجعین

دفاتر پیشخوان دولت استان قم

ارتباط با ما

ارتباط با اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان قم 

آدرس: ابتدای جاده قدیم قم -تهران

صندوق پستی :371853561

web site:qom.mcls.gov.ir

کدپستی: 1457994861

 کد استان 025  تلفن: 36645000تلفن گویا36641030               تلفن روابط عمومی:  36162177


دورنگار36162193            36162104            36641039

 

ارتباط با کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم
 ارتباط با کارکنان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی  شهرستان قم

پرسش های متداول

1

راهنمای تکمیل فرمها