صفحه نخست » سلامت اداری ، حقوق شهروندی و میز خدمت

درباره حقوق شهروندی ، بخشنامه ها ، فرمها و دستورالعمل ها

درباره حقوق شهروندی


شورای عالی اداری در یکصدو هفتادو هشتمین جلسه مورخ 1395/11/09به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره‏مندی شهروندان از ظرفیت‏های ایجاد شده، تسهیل در تحقق اهداف سیاست‏های کلی نظام‏ اداری ، فصل ‏سوم قانون مدیریت خدمات کشوری،بخش هفتم از (برنامه جامع اصلاح نظام اداری) مصوب 1394/10/28هیات وزیران و همچنین "منشور حقوق شهروندی" ابلاغ شده در تاریخ 1395/9/29(حقوق شهروندی در نظام اداری) را تصویب نمود 

       ** در ذیل بعضی از قوانین ، دستور عمل ها ، اسناد بالادستی و آموزش های مرتبط با حقوق شهروندی جهت استحضار و افزایش سطح آگاهی بارگزاری شده است **

تصویب نامه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری.pdf

ممنوعیت نصب هر گونه آگهی و اعلان تهدید آمیز در محیط های اداری.pdf

دستور عمل میز خدمت.pdf

قانون رسیدگی به تخلفات اداری.pdf

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با صیانت از حقوق مردم و پاسخگویی در نظام اداری.pdf

در خصوص توسعه مشارکت سازمان های مردم نهاد در تامین حقوق شهروندان در نظام اداری.pdf

سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات بازرسی کل کشور

چک لیست صیانت از حقوق شهروندان.pdf

پرسشنامه سنجش میزان رضایت مندی مردم از عملکرد دستگاههای اجرایی.pdf

فرم ارزیابی استقرار میز خدمت.pdf

بخش نامه میز خدمت.pdf