تعریف تعاون

لغت تعاون از ریشه‌ی «عون» و در باب تفاعل به معنای همکاری آمده و هم‌سان با واژه cooperation در زبان‌های اروپائی به کار می‌رود.واژه‌هائی که از این لغت مشتق می‌شوند عبارتند از:

 Cooperative به معنی شرکت تعاونی.  Cooperatism به معنی مکتب تعاون.

واژه تعاون cooperation را نخستین بار رابرت اوون انگلیسی (Robert Owen) در مقابل واژه رقابت Competition به کار برد. سپس صاحب نظران و مصلحان اجتماعی این کلمه را با مفاهیم و کارکردهای متفاوتی به کار بستند, تا جایی که مقوله نهضت تعاونی Cooperative Movement و حتی تعاون گرایی Cooperatism در نظریه های اقتصادی اجتماعی, جایگاه ویژه ای یافت.

تعاون به مفهوم خاص آن به نوع مشخصی از کارکردن با یکدیگر اشاره دارد که از طریق تشکیل سازمان رسمی و به کارگیری روش‌های مدیریتی خاص، دسترسی به اهداف مشترک را امکان‌پذیر می‌سازد.

تعاون درمفهوم عام، اشاره به همکاری، مساعدت، یاریگری، رعایت منافع جمعی، دستگیری از دیگران و...دارد و به زبان ساده  مدد رساندن به یکدیگر در جهت ارضای نیاز مشترک است. هنگامی که فردی نتواند به تنهایی کار یا فعالیت زندگی را انجام دهد، راه درست آن است که از دیگران کمک گیرد تا آن کار را به صورت دسته جمعی انجام دهند ، این شیوه کار را تعاون می‌گویند. تعاون یکی از راههای شناخته شده برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی زندگی است، چرا که با کار گروهی و مشورت، مشکلات و مسایل انسان راحتتر حل خواهد شد.

 در مکتب اسلام تعاون و تأمین اجتماعی اقشار محروم و نیازمند جامعه به عنوان یکی از ضرورت های تفکر هنجاری مورد توجه قرار گرفته است.ازاین رو در قرآن کریم و احادیث اهل بیت (ع) ضمن تاکید برهمکاری،دیگر یاری، و سعی در رفع مشکلات اجتماعی، اقتصادی و...فقرا، محرومان و نیازمندان جامعه، به مبانی، اصول و فلسفة تعاون نیز اشاره شده است که تعلق اموال به جامعه، اعتقاد به حق همة‌ افراد در ثروت های طبیعی، برادری و اخوت اسلامی و مشارکت فقراء در اموال اغنیاء از آن جمله است.

 در فرهنگ کهن سال ایران نیز که از قدیم با تعالیم دین مبین اسلام عجین می باشد، برای تعاون وهمکاری ارزش والایی قایل شده است.
در پایان بایستی به این نکته اشاره شود که "تعاون" به عنوان بخشی بالقوه ، توانمند ، نقش آفرین و یکی از مهم ترین بخشهای اقتصادی کشور توان برآوردن نیاز افراد دارای اندیشه و باور کار گروهی را دارد. با پیوستن به این بخش و تجربه آن، باور خود را به منصه ظهور برسانید. چرا که تعاونی ها به عضو خود نیرو و اعتماد به نفس می دهند. عضو، تحمل پذیرش شکست را دارد، در تعاونیها عضو با اطمینان به "گروه" می پیوندد و تکیه می کند تا سرشار از پتانسیل کارآمد، خلاقیتهای خود را شکوفا سازد

تاریخچه تعاون در جهان

تاریخچه تعاون در جهان:

تعاون به مفهوم همکاری و مشارکت از جنبه های بارز زندگی اجتماعی بشر به شمار میرود.بر اساس شواهد تاریخی فعالیتهای تعاونی گونه ، همواره بخش مهمی از زندگی جمعی انسان بوده است.افراد از طریق انواع همیاری در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی براساس قواعد مورد توافق با یکدیگر مشارکت و همکاری داشته اند.حتی در جوامع ابتدایی حداقل در گردآوری نیازهای خوراکی مانند ماهیگیری و شکار وجود داشته است.

نخستین تلاشها برای تشکیل تعاونی های مدرن در استرالیا انجام گرفت.در اوایل دهه دوم قرن نوزده، برخی متدهای آرمانشهری رابرت اونRobert Owen در مورد محکومین آزاد شده هانتر ولی ((Hunter Valley به اجرا درآمد ودر دهه سوم قرن نوزدهم ،با ورود مهاجران آزاد به کشور،تعاونی های گوناگون تولید و خرده فروشی ، مشابه اولین موج تعاونی ها در بریتانیا، راه اندازی شدند. تعاون به مفهوم امروزه در قالب شرکتها و اتحادیه های تعاونی و دارای اصول و قواعد مشخص و از پیش تدوین شده  از سابقه ای حدود 150 سال برخوردار است.نخستین شرکت تعاونی در جهان تحت عنوان "مشرکت منصفان راچدیل" در سال 1844 میلادی به همت 28 کارگر بافنده (27 مرد و 1 زن) در شهر راچدیل ایالات لاکشایر انگلستان تاسیس گردید. اما در شرایط نامشخص آن زمان ،که از کمک های خیرخواهانه یا حتی کمک های مالی ناچیز محلی قابل اتکا خبری نبود،،جای شگفتی نیست که گونه ای از خودیاری ـ "تشکل همیاری "ـ به بهترین وجه ریشه بدواند .این تشکل های بیمه مشترک به تدریج به نیروهای عمده ی اجتماعی اقتصادی استرالیا تبدیل شده و از گهواره تعاون که در آن پرورش یافته بودند ، بیرون آمدند.اعضای این تشکل ها که آرزوداشتند با استفاده از زمین و ساخت وسازی ارزان صاحب خانه شوند ،دست به ابتکار بریتانیایی دیگری ،به نام" تشکل ساختمان سازی" زدند.اولین تعاونی  مصرف در آغاز سال 1859در بریسبینBrisbane  تاسیس شد، پذیرش نظام راچدیل به باز شدن صدها فروشگاه تعاونی انجامید ،بخشی که ، تا دهه پنجم  قرن بیستم،شکل غالب تعاونی ها شد.

تاریخچه تعاون در ایران

تاریخچه تعاون در ایران:

تعاونیهای رسمی در ایران قبل از انقلاب  :

در ایران قدیم علاوه بر اینکه عده ای از مردم متمکن و خیراندیش که برای ایجاد رفاه و آسایش عمومی به یک سلسله اقدامات عمرانی از قبیل ساختن راه، ایجاد پل، کاروانسرا، مساجد، آب انبارها و ابنیه و اماکن نظیر آنها مبادرت می کرده اند مردم عادی نیز در این گونه موارد به نحوی با یکدیگر همکاری کرده اند و اگر سرمایه ای نداشته اند تا وثیقه آن قرار دهند بازوهای خود را بکار می انداختند. بهترین نمونه و طرز همکاری را می توان در میان مردم روستاهای مملکت مشاهده کرد که بصورت یک سنت پسندیده از دوران باستان تاکنون همچنان میان کشاورزان ایرانی متداول بوده و می باشد. طبقه کشاورز در ایران، مانند بسیاری از مردم جوامع روستائی در گوشه و کنار دنیا اغلب مواقع از قبیل کشت، وجین، آبیاری ، برداشت و درو را با کمک یکدیگر انجام می داده اند. این نوع همکاری را زراعت جمعی با حفظ خصوصیات مالکیت و انتفاع فردی از زمین باید نام نهاد که هنوز در میان روستائیان متداول و بمراتب طبیعی تر از فعالیت در قالب شرکتهای تعاونی کشاورزی‌است.
آغاز تعاون رسمی در ایران را می‌توان به تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۰۳ شمسی دانست.از لحاظ تشکیل و ثبت فعالیت تعاونیهای رسمی می‌توان سال ۱۳۱۴ را آغاز فعالیت تعاونی‌ها در ایران دانست : زیرا در این سال توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستائی در منطقه داور آباد گرمسار گردید .بعد از شهریور سال 1320 از سوی بعضی از کشورها، مخصوصاً آمریکا ، هیئتهایی (در ظاهر) برای ارائه کمکهای فنی وارد ایران شدند. در برخی از امور اقتصادی و اجتماعی ایران نیز عملیاتی را شروع نمودند، از جمله در مورد شرکتهای تعاونی بوده که به منظور پیدایش و توسعه این نهضت اجتماعی و اقتصادی اقداماتی معمول داشته و کمکهای فنی و مالی می نمودند. سپس در سال ۱۳۳۲ اولین قانون تعاونی ایران که با الهام گرفتن از قوانین خاص دیگر کشورها تهیه شده بود، به صورت لایحه قانونی به تصویب رسید.در سال ۱۳۳۴ لایحه مزبور با اصلاحاتی از تصویب مجلس وقت گذشت و اولین قانون تعاون ایران تصویب شد.در سال ۱۳۴۲ برای حمایت از تعاونیها سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به تصویب رسید.در بیست و سوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۶ سازمان مرکزی تعاون کشور به منظور تفهیم اصول تعاون و تعمیم آن در سراسر کشور و نیز تهیه قوانین لازم و ایجاد امکانات مناسب برای تعاونیها بوجود امده و زیر نظر نخست وزیری قرار گرفت .در بیست وسوم اسفند ماه ۱۳۴۹ بمنظور توسعه امور تعاونی کشور و تجمع وتمرکز سرمایه‌های کوچک و توسعه منابع اعتباری و بسط سازمانهای تعاونی کشور ، قوه مقننه وزارت تعاون و امور روستاها را تأسیس نمود .سرانجام در شانزدهم خرداد ماه ۱۳۵۰ قانون شرکت‌های تعاونی در ۲۵ فصل و ۱۴۹ ماده به تصویب رسید .ومقرر شد که این قانون به مدت پنجسال به صورت آزمایشی اجرا شود.

شرکت‌های تعاونی بعد از انقلاب (سال 1357 به بعد):

وقوع انقلاب اسلامی نگرش عمومی را درباره تعاون تغییر داد. انقلاب اسلامی که خود مظهری از تعاون بود، تعاون را نه تنها وسیله‌ای برای رفع نیاز مشترک که راهی برای توسعه اقتصادی به شمار آورد.
راه یافتن تعاون به قانون اساسی و تشکیل وزرات خانه ای بطور مستقل به همین  نام این شیوه پسندیده که سابقاً روشی اقتصادی تلقی می شد از اعتباری مذهبی نیز بهره مند ساخت و عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران به تحقق عدالت اقتصادی با توسل به همه روشهای شناخته شده را آشکار نمود و بابی جدید را فراراه مشتاقان قسط گشود. درصدر جهات و دلایلی که تعاون را بعنوان بخش مسلط اقتصاد کشور مطرح می سازد باید به اصول 43 و 44 قانون اساسی اشاره نمود. در اصل 43 جهت دستیابی به اهدافی از جمله تامین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، ضوابطی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است. تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد.
در اصل 44 قانون اساسی به روشنی تصریح شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی برپای، سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی صحیح و منظم استوار است. در همین اصل، محدود شدن فعالیتهای بخش دولتی در چارچوب معین و همچنین مکمل فعالتیهای دولتی و تعاونی قرار گرفتن بخش خصوصی، وصعت قلمرو بخش تعاونی را به خوبی نشان می دهد. شروط تعیین شده برای حمایت قانون از مالکیت بخشهای سه گانه بشرح زیر خود از نقاط قوت بخش تعاونی و بمنزله تأکیدی بر ضرورت گسترش آن به شمار می رود.
 امید است که با تحقق وعده‌های مسئولان بخش تعاون و از جمله واگذاری سهام عدالت و تشکیل شرکت‌های تعاونی عام و بانک توسعه تعاون،‌ این بخش ، جایگاهی در خور بیابد.
به این ترتیب و در صورت اجرایی شدن اصول 43و44 می‌توان آینده روشنی برای بخش تعاون تصور کرد

شرکت تعاونی چیست

شرکت تعاونی چیست؟

اجتماع مستقل اشخاصی است که به منظور تامین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود، از طریق اداره و نظارت دمکراتیک موسسه ای با مالکیت مشاع ، با یکدیگر به نحو اختیاری توافق نموده اند.

تعاون در مفهوم خاص خود نوعی همکاری و مشارکت افراد برای ایجاد یک سازمان اقتصادی با قبول اصولی است که سوداگری و بهره کشی از افراد را طرد می کند.هدف تعاون جمع ارزشهای اخلاقی همراه با اهداف اقتصادی و اجتماعی و رفع حوائج مشترک افراد است ودر این نظام اقتصادی و اجتماعی همه فعالیتها با تشریک مساعی و بصورت جمعی صورت می گیرد و به فرد انسانی و آزادی او احترام گذاشته می شود و چنین است که استعدادها نمو می کند و بارور می گردد. استقرار تعاون با تشکیل و توسعه تدریجی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی صورت می گیرد.

شرکت تعاونی سازمانی متشکل از افراد که بمنظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاءو وصول به هدف مشترک و رفع نیازمندیهای آنان از طریق کار وکوشش جمعی و همکاری و اشتراک مساعی همگان و با رعایت اصول آزادی و تساوی حقوق و ابراز رای تشکیل می شود. ساختار شرکتهای تعاونی بر ارزشهایی چون خودیاری،دموکراسی،برابری،عدالت و همبستگی بنا شده است.اعضای تعاونی به ارزشهای اخلاقی نظیر صداقت،آزاداندیشی،مسئولیت پذیری و احترام پای بند می باشند. شرکت تعاونی بر خلاف شرکت سهامی سازمانی است که افراد آن دارای وضعی مشابه و برابر بوده و در اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست عمومی شرکت از مزایائی یکسان برخوردارند در شرکت تعاونی یک عضو که به قدرت و آثار عظیم خودیاری و همکاری آشناست و احترام به حیثیت و شخصیت انسان را از اصول اولیه می شناسد در حکم ستونی است که قبه رفیع کاخ تعاون را برپا داشته است.

 امتیاز شرکت‌های تعاونی بر شرکت‌های سهامی آن نیست که شرکت‌های تجاری بطریق استبداد اداره می شوند و تعاونی‌ها بطریق آزادی بلکه اصل تعاون در این است که کنترل اداره امور شرکت در مؤسسات تجاری محدود به صاحبان سرمایه بوده و در مؤسسات تعاونی در دست کلیه اعضاءاست.در شرکت‌های تعاونی صاحب سهم صرف نظر از تعداد سهامی که دارد فقط دارای یک رای است در حالیکه در شرکت غیرتعاونی صاحب سهم بر حسب مقدار و سهام و نوع آن ممکن است صاحب چندین رای باشد.نتیجه مهمی که از این روش حاصل می شود آن است که در شرکت تعاونی یک فرد یا یک گروه کوچک بهیچ وجه نمی تواند بر مبنای تعداد سهامی که در اختیار دارد کارهای شرکت را قبضه کند و کنترل آن را بدست گیرد. به عبارت دیگر می توان گفت که هیچگاه کنترل کار و اعمال نظارت با تعداد سهام و میزان سرمایه ای که متعلق به شخص است ارتباط ندارد و لذا کنترل بر مبنای سرمایه به حداقل ممکن تقلیل یافته است.

 نقش خلاق تعاونی‌ها در تشکیل واقعی آنان و میزان ثمر بخشی فعالیت آنها به اتحاد و هماهنگی واحدهای پراکنده تعاونی بستگی دارد.تجربه نشان داده که تشکیل اتحادیه‌های تعاونی از شرکت‌های تعاونی در رشته‌های مشابه و زمینه‌های نزدیک به هم حائز اهمیت خاص بوده و قدرتی که از تشکیل اتحادیه‌ها فراهم می گردد به سادگی می تواند موجبات توفیق هر چه بیشتر تعاونی‌ها را در نیل به هدفهای مورد نظر فراهم آورد.اتحادیه‌های تعاونی معمولاًبرای رسیدن به مقاصد معینی پا به عرصه وجود می گذارند و ابتدا در یک ناحیه به فعالیت می پردازند و به تدریج این فعالیت را در دایره وسیع تر گسترش می دهند.یک اتحادیه تعاونی به منزله اجتماع تعدای از شرکت‌های تعاونی با حفظ خصوصیات واصول و محتوای آنان است و ضوابط ومقررات و عوامل مادی و معنوی و انسانی در شرکت‌های تعاونی در تشکیل و ایجاد اتحایه‌های تعاونی نیز صادق و حکمفرماست.شرکت‌های تعاونی عضو اتحادیه باید از هیچگونه همکاری با اتحادیه خود اعم از مادی معنوی و اجتماعی دریغ نداشته و خود را موظف به رعایت تصمیمات اتحادیه بدانند تا اتحادیه ای موفق داشته باشند.

اصول و ارزش ها در شرکت تعاونی

اصول و ارزشها در شرکت تعـــاونی :

اصول تعاونی رهنمودهایی است که طبق آن تعاونی ها تحقق ارزش ها را عملی می سازند که بر اساس بازنگری اتحادیه بین المللی تعاون ( 1995 ) بقرار ذیل می باشند .

اصل اول : عضویت اختیاری و آزاد :
تعاونیها سازمانهایی اختیاری هستند و عضویت در آنها برای تمام افــرادی که بتوانند از خدمات آنها استفاده کنند و مسئولیت های ناشی از عضویت را بپذیرند بدون تبعیضات جنسی ، اجتماعی ، نژادی ، سیاسی یا مذهبی آزاد است .

اصل دوم : کنترل دموکراتیک توسط اعضاء :
تعاونی ها سازمانهایی دموکراتیک هستند و توسط اعضای خود که فعالانه در سیاستگزاری و اتخاذ تصمیمات مشارکت مــی کنند ، کنترل می شوند مردان و زنانی که بعنوان نمایندگان منتخب خــدمت می کنند در مقابل اعضاء مسئولند.در تعاونیهای سطح اولیه ( شرکتهای تعاونی ) اعضاء از حق رأی مساوی برخور دارند ( یک عضو ، یک رأی ) و همچنین تعاونیها در سطرح دیگر به شکلی دموکراتیک سازمان می یابند .

اصل سوم : مشارکت اقتصادی اعضاء :
اعضاء بطور منصفانه و با کنترل دموکراتیک سرمایه تعاونی خود را تأمین می کنند آنها معمولاً متناسب با سرمایه پرداخت شده خود که یکی از شرایط عضویت می باشد سود محدودی در صورت وجود دریافت میدارند اعضاء مازاد درآمد را برای تأمین هر یک از مقاصد زیر اختصاص می دهند : توسعه تعاونی خود حتی المقدور از طریق تخصیص ذخایری که حداقل قسمتی از آن غیرقابل تقسیم می باشد برخورداری اعضاء ( 3 ) به نسبت معاملات هر یک از آنها با تعاونی و حمایت از سایر فعالیتهایی که به تصویب اعضاء رسیده است.

اصل چهارم : خودگردانی و عدم وابستگی :
تعاونیها سازمانهایی خودگردان و خودیار هستند که توسط اعضاء کنترل می شوند اگر آنها با سایر سازمانها از جمله دستگاه های دولتی موافقت نامه ای امضاء کنند یا از منابع دیگر سرمایه تأمین نمایند این کار را آزاد و به شرطی انجام مـــی دهند که متضمن کنترل دموکراتیک توسط اعضاء و حافظ خودگردانی تعاونی باشد .

اصل پنجم : آموزش ، کارورزی و اطلاع رسانی :
تعاونی ها برای اعضاء نمایندگان منتخب ، مدیران و کارکنان خود آموزش و کارورزی فراهم می آورند بطوری که آنها بتوانند به نحوه مؤثر به پیشرفت تعاونی خود کمک نمایند آنها عموم مردم بخصوص افراد جوان و رهبران افکار عمومی را نسبت به ماهیت و فوائد تعاونی آگاهی سازند.

اصل ششم : همکاری بین تعاونیها :
تعاونی ها از طریق همکاری با یکدیگر در سازمان های محلی ، ملی ، منطقه و بین المللی به اعضای خود به مؤثرترین طریق خدمت کرده و نهضت تعاونی را تقویت می کنند .

اصل هفتم : توجه به جامعــه :
تعاونی ها با تصویب سیاست ها توسط اعضاء برای توسعه پایدار جوامع خود فعالیت می کنند
.

سیاست های بخش تعاون در سند تلفیقی

سیاست های بخش تعاون در سند تلفیقی

گسترش آموزشهای کلاسیک موضوعهای تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی (وزارتخانه‌های آموزشی)

· گسترش الگوهای موفق تعاونی (وزارت تعاون)

· اصلاح و تسهیل ثبت تعاونی (وزارت تعاون)

· تسهیل آموزشهای مهارتی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای)

· تسهیل آموزش نحوه اداره امور شرکتهای تعاونی و کارورزی در تعاونی‌ها (وزارت تعاون)

· تسهیل عضویت و اشتغال بیکاران جویای کار در تعاونی‌های کار (وزارت تعاون)

· ایجاد شرکتها و مجتمع‌های تعاونی و استقرار تعاونی‌های نوپا در آنها (وزارت تعاون)

· تهیه طرح جامع گسترش تعاونی‌ها (وزارت تعاون)

· حمایت از شکل‌گیری انواع تشکلهای تعاونی همگن ، مکمل و خوشه‌ای برای بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط (وزارت تعاون با همکاری وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی)

· تعاونی‌سازی فعالیتهای مرتبط با تأمین نیازهای رفاهی مردم از قبیل مجتمع‌های تعاونی بهداشتی درمانی، ورزشی، تفریحی، شهرک سازی و تأمین مسکن بلند مرتبه و سایر نیازهای رفاهی (وزارت تعاون با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط)

· گسترش حضور تعاونی‌ها در فعالیتهای بزرگ اقتصادی به ویژه در بخشهای اقتصادی، صنعت و معدن و عمران (دستگاههای اجرایی ذیربط)

· ایجاد بانک اطلاعاتی تهیه و اجرای طرحهای اقتصادی کوچک و متوسط (وزارت تعاون با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط)

· ساماندهی حذف خدمات دولتی از تعاونی‌های مصرف کارکنان دولت و راه‌اندازی فروشگاههای زنجیره‌ای بزرگ (وزارت تعاون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی)

· تهیه لایحه اختصاص سهمی از منابع وجوه اداره شده و کمکهای فنی، اعتباری بودجه عمومی دولت (وزارت تعاون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی)

· تهیه لایحه اختصاص سهمی از منابع داخلی بانکها از طریق تلفیق منابع بودجه عمومی با آن (وزارت تعاون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی)

· تهیه لایحه تبدیل صندوق تعاون به بانک توسعه بخش تعاونی و افزایش سرمایه و منابع آن (وزارت تعاون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی)

· تهیه لایحه حمایت از شکل‌گیری بانکها و بیمه‌ها و مؤسسات اعتباری بزرگ تعاونی (وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی)

· واگذاری اداره بنگاه‌ها و مراکز موضوع صدر اصل 44 قانون اساسی به تشکلهای تعاونی فراگیر از قبیل شبکه‌های بزرگ آبرسانی، حداقل یکی از بانکهای تجاری و ... (وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی)

· واگذاری گسترده بلوکهای سهام مدیریتی به تعاونیهای متشکل از کارکنان بنگاههای اقتصادی بزرگ به منظور ایفای نقش موثر در مدیریتها (وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی)

· واگذاری اداره شهرکهای صنعتی (مالکیت و مدیریت) به تعاونیهای متشکل از واحدهای صنعتی مستقر در آنها (وزارت صنایع و معادن)

· حمایت از شکل‌گیری تشکلهای سطح بالاتر در بخش تعاونی و ایجاد فدراسیون ملی تعاون کشور (وزارت تعاون)

· حمایت از ایجاد نهادهای تعاونی ” مرکز بازاریابی تعاون“ ، ” شبکه تأمین و تدارک کالای تعاون“ ، ”نمایشگاه‌های دائمی داخلی و بین‌المللی تعاون“ ، ” مراکز تحقیق و توسعه تعاون“ و ” دانشگاه‌های تعاون “ (وزارت تعاون با همکاری وزارت بازرگانی)

· حمایت از توسعه صادرات ، کیفیت محصولات (وزارت تعاون با همکاری وزارت بازرگانی)

· استانداردسازی مدیریت تعاونی‌ها و حمایت از ارتقای کیفیت مدیریت آنها (وزارت تعاون)

· تهیه لایحه تسهیل معاملات تعاونیهای نوپا با بخش دولتی و سایر بخشها (وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی)

· تهیه لایحه تجمیع فرآیندهای سازمانی مرتبط با تعاونیها و تمرکز آن در وزارت تعاون و نیز تشکیل شورای عالی تعاون به ریاست رئیس جمهور که دبیرخانه آن وزارت تعاون خواهد بود.(وزارت تعاون و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

· تهیه لایحه عضویت وزیر تعاون در شورای پول و اعتبار، هیئت واگذاری و شورای عالی رفاه (وزارت تعاون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی)

· کاهش تصدیهای غیرضروری در وزارت تعاون و انتقال به بخش تعاون (وزارت تعاون)

· اصلاح نظام آمارهای ملی و حسابهای ملی (مرکز آمار ایران و بانک مرکزی)

· تهیه لوایح اصلاح و تدوین قوانین و مقررات لازم برای اجرای برنامه (وزارت تعاون)

· اختصاص 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری سهام بخش دولتی به عنوان کمک بلاعوض به تعاونیهای فراگیر ملی برای فقرزدایی از جامعه سه دهک اول (وزارت تعاون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی)

· جذب نقدینگی 38 درصد از پس‌انداز بخش خصوصی به عنوان سهام آورده تعاونیها برای سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد تعاونیها (وزارت تعاون)

· اختصاص حداقل 25 درصد از سهام بنگاههای مورد واگذاری برای تعاونی‌های متشکل از کارکنان همان بنگاهها و نیز تعاونی‌های متشکل از گروههای ذینفع و بهره‌بردار (وزارت تعاون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی)

 

 

سند ملی توسعه بخش تعاون

 1ـ مقدمه
[وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
 2ـ نقش و ویژگیهای بخش تعاونی
[وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
  3ـ وضعیت بخش تعاونی در سند چشم انداز، سیاستهای کلی و قانون برنامه چهارم توسعه کشور
[وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
 4ـ نقاط قوت و قابلیت‌های بخش تعاونی
[وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
 5ـ محدودیت‌ها و تنگناهای توسعه بخش تعاونی
[وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
 6ـ اهداف کلی و راهبردهای توسعه بخش تعاونی
[وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
 7ـ سیاستهای استانی
[وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
 8ـ سیاست‌های اجرایی
[وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
 9ـ اقدامات مهم و اساسی؛ به تفکیک مسئولیت هر یک از دستگاهها
[وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
 10ـ هدفهای کمی مورد انتظار طی دوره (88ـ 84)
[وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
 11ـ الزامات اجرای موفق سیاستهای کلی توسعه بخش تعاونی
[وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
 11- فهرست موارد مندرج در سند که نیاز به اصلاح قانون دارد
[وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
 12ـ فروض اساسی در تعیین سهم بخش تعاون در تولید ناخالص داخلی
[وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
 جداول اهداف کمّی
[وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
 ضمائم (جداول 1 تا 11)
[وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
 ضمائم (جداول12 تا 22)
[وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]