پرچم جمهوری اسلامی ایران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم دهه فجر مبارکباد

برای ورود به میز خدمت الکترونیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلیک بفرمائید

برقراری مقرری بیمه بیکاری (19051032000)

تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور (13011843000)

صدور مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و مراکز مشاوره کارآفرینی (13011035000)

ارائه خدمات کاریابی (13011040000)

ساماندهی مشاغل خانگی (13011042000)

صدور گواهینامه (کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور (10011039000)

ثبت و تشکیل تعاونی ها (13071036000)

رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری (19071038000)

ارائه خدمات ورزشی کارگران (17011041000)

فرهنگ سازی حوزه کار و تعاون (13071848000)

آموزش و توانمند سازی جامعه تعاون، کار و تولید (18051849000)

سامانه جامع یادگیری الکترونیکی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 

 ردیف  عنوان خدمت  شناسنامه خدمت فلوچارت خدمت  آدرس سامانه ارسال و پیگیری نظر
 1 احراز صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی (افراد مشمول هدفمندی یارانه ها) (19091030000) 1 2 آدرس اینترنتی

  
 

 

  
   
  
  
 

 

 

  
  
  

  
    

 

 

 

 
 2  معرفی متقاضیان واجد صلاحیت جهت دریافت تسهیلات (19091031000) 1 2 آدرس اینترنتی
 3  تایید صلاحیت جهت مشاغل سخت و زیان آور (19051032000) 1 2 آدرس اینترنتی
 4 ایجاد پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطه (19011033000)
1 2 آدرس اینترنتی
 5  صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی (10011034000) 1 2 آدرس اینترنتی
 6 صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی (13011035000) 1 2 آدرس اینترنتی
 7  ثبت و نظارت بر تعاونی (13071036000) 1 2 آدرس اینترنتی
 8  ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری، کارفرمایی (13011037000) 1 2 آدرس اینترنتی
 9  رسیدگی و صدور احکام مربوطه به شکایات کارگری (19071038000) 1 2 آدرس اینترنتی
 10  صدور گواهینامه(کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور (10011039000) 1 2 آدرس اینترنتی
 11  صدور مجوز کاریابی (13011040000) 1 2 آدرس اینترنتی
 12  صدور مجوز کاریابی-داخلی (13011040100) 1 2 آدرس اینترنتی
 13  صدور مجوز کاریابی-خارجی (13011040101) 1 2 آدرس اینترنتی
 14  برگزاری رقابت های ورزشی کارگران (17011041000) 1 2 آدرس اینترنتی
 15  ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی (13011042000) 1 2 آدرس اینترنتی
 16  بازرسی کار (13011043000) 1 2 ــ
 17  آسیب های اجتماعی

  آدرس اینترنتی
18 
 سامانه کارورزی
    آدرس اینترنتی  
نظرسنجی عمومی ارتباط با مدیرکل گزارشات معاونت رفاه در حوزه سیاستگذاری اجتماعی
آمارنامه سال 1394 سامانه کاورزی دبیرخانه شورای عالی اشتغال
آمار نامه سال 1396 اطلاعیه ماده 154 تلفن گویا 36641030
اطلاعیه و فراخوان صدور کارت هویت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر غیر ایرانی دستمزد سال 1396
سامانه تعاون یار مشاغل خانگی دستمزد 1397
مناقصه و مزایده مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قم دستمزد 1398
سامانه اطلاع رسانی آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رادیو اینترنتی کاریابی ها
پیشخوان مجوزهای کشور فصلنامه علمی و پژوهشی اعتیادپژوهی دفتر تحقیقات و آموزش ستادمبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری سامانه پاسخگویی به شکایات
سامانه بانک اطلاعات آسیب های اجتماعی موسسه کار و تأمین اجتماعی نشانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم در پیام رسان سروش
کتابخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر  دفتر ریاست جمهوری مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قم حوزه مقاومت بسیج حضرت رسول (ص) در پیام رسان سروش
سامانه گفتمان تعاون قرارداد کار پیشخوان مطبوعات

 

:white_check_mark: مجموعه سامانه هاو خدمات الکترونیکی بخش تعاون

:white_check_mark: سامانه ثبت و رسیدگی به درخواستها  ( خدمات رفاه)

:white_check_mark: سامانه خدمات حمایتی - احراز صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی

:white_check_mark:بانک اطلاعات ایرانیان شاغل در خارج از کشور

:white_check_mark: مشاغل خانگی

:white_check_mark:احراز صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات

:white_check_mark:جشنواره کارآفرینان برتر

:white_check_mark:سامانه اشتغال بازار کار

:white_check_mark: مشاغل سخت و زیان آور

:white_check_mark: سامانه امور ورزشی کارگران

:white_check_mark: پیگیری مکاتبات و درخواستها

:white_check_mark:  سامانه آموزش الکترونیک E-Learning

:white_check_mark:  سازمان الکترونیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

قوانین ومقررات

قانون کار

فصل اول - متن قانون کار
فصل دوم - قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌
فصل سوم - شرایط کار
فصل چهارم - حفاظت فنی و بهداشت کار
فصل پنجم - آموزش و اشتغال
فصل ششم - تشکل های کارگری و کار فرمائی
فصل هفتم - مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار
فصل هشتم - خدمات رفاهی کارگران‌
فصل نهم - مراجع حل اختلاف
فصل دهم - شورایعالی کار
فصل یازدهم - جرائم و مجازاتها
فصل دوازدهم- مقررات متفرقه‌
قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران‌

 

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگیقانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگیدستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

راهنمای بیمه شاغلین کسب و کار خانگیراهنمای بیمه شاغلین کسب و کار خانگی

فرایند تشکیل تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگیفرایند تشکیل تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی

ضوابط و شرایط استفاده از بازارهای محلی موقت عرضه محصولات مشاغل خانگی ضوابط و شرایط استفاده از بازارهای محلی موقت عرضه محصولات مشاغل خانگی

 

 

   خـدمـات دولت الکتـرونیـک                                   .