صفحه نخست » میز خدمت الکترونیک

 

:white_check_mark: مجموعه سامانه هاو خدمات الکترونیکی بخش تعاون

:white_check_mark: سامانه ثبت و رسیدگی به درخواستها  ( خدمات رفاه)

:white_check_mark: سامانه خدمات حمایتی - احراز صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی

:white_check_mark: بانک اطلاعات ایرانیان شاغل در خارج از کشور

:white_check_mark: مشاغل خانگی

:white_check_mark: احراز صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات

:white_check_mark:جشنواره کارآفرینان برتر

:white_check_mark:سامانه اشتغال بازار کار

:white_check_mark: مشاغل سخت و زیان آور

:white_check_mark: سامانه امور ورزشی کارگران

:white_check_mark: پیگیری مکاتبات و درخواستها

:white_check_mark:  سامانه آموزش الکترونیک E-Learning

:white_check_mark:  سازمان الکترونیک وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

 

 

قوانین ومقررات

قانون کار

فصل اول - متن قانون کار
فصل دوم - قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌
فصل سوم - شرایط کار
فصل چهارم - حفاظت فنی و بهداشت کار
فصل پنجم - آموزش و اشتغال
فصل ششم - تشکل های کارگری و کار فرمائی
فصل هفتم - مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار
فصل هشتم - خدمات رفاهی کارگران‌
فصل نهم - مراجع حل اختلاف
فصل دهم - شورایعالی کار
فصل یازدهم - جرائم و مجازاتها
فصل دوازدهم- مقررات متفرقه‌
قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران‌

 

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

راهنمای بیمه شاغلین کسب و کار خانگی راهنمای بیمه شاغلین کسب و کار خانگی

فرایند تشکیل تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی فرایند تشکیل تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی

ضوابط و شرایط استفاده از بازارهای محلی موقت عرضه محصولات مشاغل خانگی ضوابط و شرایط استفاده از بازارهای محلی موقت عرضه محصولات مشاغل خانگی

 

 

   خـدمـات دولت الکتـرونیـک                                   .