صفحه نخست » میز خدمت الکترونیک » تجمیع خدمت الکترونیک

پرچم جمهوری اسلامی ایران اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم دهه فجر مبارکباد

 ردیف  عنوان خدمت  شناسنامه خدمت فلوچارت خدمت  آدرس سامانه ارسال و پیگیری نظر
 1 احراز صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی (افراد مشمول هدفمندی یارانه ها) (19091030000) 1 2 آدرس اینترنتی

 
 

 


 
  
 
 
 

 

 


 
 
 

 
   

 

 

 

 
 2  معرفی متقاضیان واجد صلاحیت جهت دریافت تسهیلات (19091031000) 1 2 آدرس اینترنتی
 3  تایید صلاحیت جهت مشاغل سخت و زیان آور (19051032000) 1 2 آدرس اینترنتی
 4 ایجاد پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطه (19011033000)
1 2 آدرس اینترنتی
 5  صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی (10011034000) 1 2 آدرس اینترنتی
 6 صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی (13011035000) 1 2 آدرس اینترنتی
 7  ثبت و نظارت بر تعاونی (13071036000) 1 2 آدرس اینترنتی
 8  ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری، کارفرمایی (13011037000) 1 2 آدرس اینترنتی
 9  رسیدگی و صدور احکام مربوطه به شکایات کارگری (19071038000) 1 2 آدرس اینترنتی
 10  صدور گواهینامه(کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور (10011039000) 1 2 آدرس اینترنتی
 11  صدور مجوز کاریابی (13011040000) 1 2 آدرس اینترنتی
 12  صدور مجوز کاریابی-داخلی (13011040100) 1 2 آدرس اینترنتی
 13  صدور مجوز کاریابی-خارجی (13011040101) 1 2 آدرس اینترنتی
 14  برگزاری رقابت های ورزشی کارگران (17011041000) 1 2 آدرس اینترنتی
 15  ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی (13011042000) 1 2 آدرس اینترنتی
 16  بازرسی کار (13011043000) 1 2 ــ
 17  آسیب های اجتماعی

  آدرس اینترنتی
18
 سامانه کارورزی
    آدرس اینترنتی