اخبار

مزایای پایان کار به کارگرانی که ترک کار می کنند تعلق می گیرد.

مزایای پایان کار به کارگرانی که ترک کار می کنند تعلق می گیرد.
براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری،از این پس مزایای پایان کار به کارگرانی که ترک کار می کنند نیز تعلق می گیرد.

 محمد جواد ترک زاده آرانی  مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم با اشاره به منبع پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده است،تصریح کرد:براساس دادنامه های 1347،1348و 1349 مورخ 17/12/95هیات عمومی دیوان عدالت اداری،با موضوع ابطال بند های 4و 5 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی،حکم قانونی مبنی بر منع پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده است وجود ندارد.

وی ادامه داد:مقنن در ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 نیز با الحاق دو تبصره به ماده 7 قانون کار مقرر کرده به کارگران دارای قرارداد موقت نیز به نسبت مدت کارکرد،مزایای پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین میزان  مزد پرداخت شود.

خاطرنشان کرد:بر این اساس پرداخت مزایای پایان کار و سنوات پایان خدمت به کارگران ولو نسبت به ایام کارکرد،از جمله وظایف کارفرماست.

به گفته محمد جواد ترک زاده آرانی  با این استدلال بندهای 5و4 دستورالعمل شماره 14 روابط کار به دلیل مغایرت با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور،از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

وی در تبیین دستورالعمل شماره 17 روابط کار اعلام کرد:این دستورالعمل که در سال 1390 به ادارات کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان ها و مراجع حل اختلاف کار ابلاغ شده بود،در خصوص موارد ترک کاراز سوی کارگر و به جهت ایجاد وحدت رویه در زمینه برداشت از عمل حقوقی ترک کار گه در بین کارشناسان روابط کار و مراجع حل اختلاف وجود داشت صادر شده بود.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان قم  گفت:براساس این دستورالعمل ترک کار به معنای فسخ یک جانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی تعریف می شد و برای محقق شدن این موضوع باید قصد و نیت کارگر برای انجام چنین عمل حقوقی به احراز هیات رسیدگی کننده به دعوی میرسید و بار اثبات این ادعا نیز بر عهده کارفرما (مدعی ترک کار) گذاشته شده بود.

ترک زاده آرانی عنوان کرد:حسب بند 4و5دستورالعمل مذکور،چنانچه کارگر دارای قرارداد کاردائم بود و مبادرت به ترک کار می کرد،مزایای پایان کار(حق سنوات) به وی تعلق نمی گرفت و چنانچه کارگر دارای قرارداد کار موقت بود و مبادرت به ترک کار می نمود،در صورتی که مزایای پایان کار قراردادهای سابق را در هنگام اتمام هر قرارداد دریافت کرده بود یا آن مزایا به حساب او منظور شده بود،صرفا مزایای پایان کار آخرین قرارداد به وی تعلق نمی گرفت ولیکن اگر قراردادهای قبلی با کارگر تسویه حساب نشده بود،مستحق مزایای پایان کار گل مدت کارکرد خود نبود.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان قم خاطرنشان کرد:با توجه به ابطال بندهای 4و5دستورالعمل مذکور توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری،از این پس حتی در شرایط ترک کار کارگر نیز(اعم از اینکه واجد قرارداد دائم یا موقت باشد) مزایای پایان کار به وی تعلق  می گیرد و البته این موضوع شامل کارگرانی  که قبلا از سوی مراجع حل اختلاف در خصوص موضوع دعوی آنها رای قطعی صادر گردیده نمی شود.

وی تاکید کرد:با توجه به اینکه به هر حال،ترک کار،فسخ یک جانبه قرارداد از سوی کارگر تلققی می شود و این موضوع مغایر با مقررات ماده 25 قانون کار است که فسخ  یک جانبه قرار داد از سوی هر یک از طرفین مجاز نمی شمرد و از سویی رها کردن یکباره کار از سوس کارگر باعث اخلال در روند تولید یا ارائه خدمت در کارگاه می شود و در ماده 21 قانون کار نیز شرایط قانونی استعفا تبیین شده است.

لذا قانون گذار نیز ترک خدمت بدون رعایت شرایط قانونی را مدنظر  نداشته است.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان قم یادآور شد:به ویژه با توجه به نام گذاری سال جاری به عنوان  سال اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری،امید است همه کارگران و کارفرمایان در ایجاد فضایی آرام و به دور از تنش جهت انجام بهینه کارو ارتقائ سطح تولید و بهره وری در انجام کار تلاش نمایند و درخواست های خود در رابطه با شرایط کار نیز با گفتگوی منطقی ودر چهارچوب قانون ارائه کنند.

 

۷ اَمرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۴۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید