ارتباط با کارکنان شهرستان


 

ترکزاده آرانی محمد جواد ترک زاده آرانی 

مدیر

37786000

 

  آمره

مصطفی آمره 

معاون   

37777719

 

 

 

 


 


حجت ویسیحجت ویسی

هئیت تشخیص

شعبه 2

37767951


اقدامی

ابراهیم اقدامی

هئیت تشخیص شعبه 2

37767950

محمدعلی رجبیمحمدعلی رجبی

هئیت تشخیص شعبه 3

37767950

ابراهیم ظهیریابراهیم ظهیری

هئیت تشخیص شعبه 4

37767950

مهدی زواری مهدی زواری

مشاوره روابط کار

37780060

 

 

 

 

 

 

 غلامرضا عزتی غلامرضا عزتی

کارشناس تعاون

37780053

 

  

   

 

 

عباس شاهپری عباس شاهپری 

کارشناس اشتغال

37789194

یداله عظمتی

یداله عظمتی 

مسئول بایگانی

37767952

مصطفی خلج مصطفی خلج

کارشناس اشتغال

37789194

فریدون حسینی فریدون حسینی

مسئول میز خدمت

37780052

  


 

 

   

آدرس:خیابان 75متری عمار یاسر- بلوار تعاون - مجتمع ادارات دورنگار 37786001

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۱۵