الف :تاریخچه تأسیس اداره کل کار و امور اجتماعی استان قم

سابقه تشکیلاتی اداره کل که قبلاً در سطح اداره کار و امور اجتماعی شهرستان فعالیت داشته به سال 1329 هجری شمسی می‌رسد.به استناد مصوبه 20/11/1341هیأت وزیران وبه تبع روند تغییرات وتحولات درنام وساختار وزارت کار، نام اداره کار به اداره کار وخدمات اجتماعی تبدیل گردید.

گام بعدی، در سال 1343  این اداره به اداره کار و امور اجتماعی تغییر نام یافت (موضوع ماده واحده مصوب تیرماه 1343) براساس تبصره سه ماده هشت آئین نامه استخدامی کشوری مصوب 31/3/1345تشکیلات اداره کل کار و امور اجتماعی استان مرکزی (استان تهران فعلی )تدوین گردید،در این مصوبه ادارات تابعه آن عبارت بودند از:

1ـ اداره کار و امور اجتماعی اراک

2ـ اداره کار و امور اجتماعی کاشان

3ـ اداره کار وامور اجتماعی کرج

4ـ اداره کار و امور اجتماعی قزوین

5ـ اداره کار و امور اجتماعی قم

اداره کاروامور اجتماعی شهرستان قم تا اواخر دهه چهل وحدوداً تا سال 1350 با سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و درمانگاه سازمان تحت نظر یک مدیریت واحد، اداره می‌شد.(درسال 1354نام سازمان بیمه های اجتماعی کارگران به سازمان تامین اجتماعی تغییر یافت.)

بمنظور تأمین نیروی کار واحدهای اقتصادی از نظرکمی وکیفی در پارامترهای مختلف براساس نیاز بنگاهها در اجرای سیاستهای دولت وقت مبنی بر گسترش شبکه کاریابی در سطح کشور، مرکز کاریابی واشتغال قم در سال 1353 به طور مستقل در خیابان چهارمردان (انقلاب فعلی) تشکیل گردید.

برابر مصوبه مورخ 1/2/1355 و با توجه به روند رو به رشد کارخانجات و صنعت  در استان مرکزی (تهران) دو اداره کل به نامهای«اداره کل کار و امور اجتماعی شمال استان مرکزی (کرج)» و «اداره کل کار و امور اجتماعی منطقه جنوب استان مرکزی (شهر ری)» ایجاد گردید، که اداره کار وامور اجتماعی استان قم تحت پوشش اداره کل کار و امور اجتماعی منطقه جنوب  استان مرکزی (شهر ری) قرار گرفت.

با توجه به استان جدیدالتأسیس مرکزی (اراک ) در سال 1356 اداره کار و امور اجتماعی قم همراه با شهرستانهای ساوه ومحلات تحت امرمدیریت اداره کل کار وامور اجتماعی استان مرکزی اراک درآمدند.

شهرستانهای ساوه، محلات، دلیجان و نراق تا اواسط دهه پنجاه در حیطه عملکرد اداره کار وامور اجتماعی شهرستان قم قرارداشته است.

بعد ازپیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران مرکز کاریابی و اشتغال قم در اداره کار و امور اجتماعی قم ادغام و  به نام «اداره کار و امور اجتماعی و خدمات اشتغال قم» با مدیریت آقایان جلالی فر، مرحوم علی اکبر دادرس، عبداللهی ودر تاریخ 1/1/1362 لغایت 1/4/1364 با مدیریت جناب آقای سید حسین ابن الرضا وپس از آن با مدیریت حضرت حجت الاسلام والمسلمین غلامی  مشخص گردید.

ترکیب فوق تا سال 1365 باقی ماند تا اینکه در این سال اداره کار و امور اجتماعی و خدمات اشتغال قم از اداره کل کار و امور اجتماعی استان مرکزی (اراک) جدا شده و در حوزه عملکرد اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران با مدیریت جناب آقای سلطانعلی حقیقی به مدت ده سال از سال 1365لغایت 1374 ادامه فعالیت داد.

چناچه میدانیم استان قم درمیان شهرها مرتبت وشرافتی ویژه دارد، چه در این شهر درطول تاریخ پس از اسلام یکی از کانونهای بزرگ شکل گیری اندیشه وحرکت اسلامی بوده است وتاریخی پر فراز ونشیب وگسترده وپربار در دل جغرافیای کوچک  خویش نهفته دارد وحامل  فرهنگی غنی واصیل است که ارزشها، سنتها، هنرها ودانشهای ماندگاردرآن فراهم آمده است واز سوی دیگرگسترش بنگاهها ونهادهای اقتصادی وفرهنگی بر ویژگیهای این شهر افزوده است.

 فلذا باسفر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مد ظله العالی) در سال 1374 به قم وتوجهات ویژه معظم له به این خطه، مقدمات تبدیل این شهرستان به استان فراهم شد و در آذر ماه سال1374 استانداری قم ایجاد گردید و افقهای تازه و روشنی در این دیار مقدس پدیدار گردید که یکی از ثمرات آن اعتلای اداره کار و امور اجتماعی و اشتغال قم به سطح اداره کل کار و امور اجتماعی و تغییر و تحولات بنیادین در این اداره مدیران ارزشمندی را به خود دیده است که به ترتیب آقایان محمود حیدری، احمد سبز علی، محمد رضا طاهری فرد، محمد کاظم بوستان افروز، دکتر هدایت اله شاهینی، مجیدآوری فرد، حسن رحمانی، سید جواد منصوری و مدیریت فعلی مدیرکل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان قم جناب آقای وحید وزیری راد در مسیر تحقق اهداف، ماموریتها و رسالتهای خود ادامه می دهد.

ب:تاریخچه تعاون در استان قم :

گرچه در فلات قاره ایران تعاون سابقه باستانی ودیرینه دارد که کار بصورت تعاونی وجودداشته ودرآن زمان باتشکیل  جمعیتهای تعاونی گونه کشاورزی  به صورت دسته جمعی  درزمینها کشت وزرع می کردند.لیکن سابقه تعاون در قالب قوانین واسلوبهای جدید به سال 1342برمی گرددکه قدیمی ترین شرکت تعاونی با عنوان ((تعاونی اعتبار کارکنان راه آهن ))تاسیس شده است. مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی در استانداری استان مرکزی با سرپرستی آقای خسروی سامانی مستقر بوده است،لازم به ذکر است از تعداد کل شرکتها و اتحادیه های استان قم تنها دو مورد مربوط به قبل از پیروزی شکوهمند نقلاب اسلامی بوده و مابقی بعد از آن می باشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی  ایران، با توجه به کلام وحی و روایات  مأثوره از ائمه هداه مهدیین یکی ازارکان نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاون تعیین وبه تصویب  مجلس شورای رهبری رسیده است که اهمیت بخش تعاون را دراین میثاق عمومی نشان میدهد  وهمین خود باعث  رشد کمی وکیفی تعاونیها بعد از انقلاب  گردیده است.

شرکتهای تعاونی از جمله نهادهای مردمی هستند که درسال 1357وهمزمان با پیروزی انقلاب اسلامی  به قانون اساسی راه یافته وموفقیتی بزرگ کسب نموده واز توسعه ای همه جانبه برخوردار گردیدند.که اکنون می توانند در سایه توانمندیهای بالقوه وبالفعل خود در تحولات اقتصادی واجتماعی کشور مشارکت وسیعی داشته ومبشر آینده ای امید بخش برای جوانان ونسلهای آینده باشند.

وقوع انقلاب اسلامی نگرش عمومی را درباره تعاون تغییر داد. انقلاب اسلامی که خود مظهری از تعاون بود، تعاون را نه تنها وسیله‌ای برای رفع نیاز مشترک که راهی برای توسعه اقتصادی به شمار آورد.
راه یافتن تعاون به قانون اساسی و تشکیل وزارتخانه ای بطور مستقل به همین  نام این شیوه پسندیده که سابقاً روشی اقتصادی تلقی می شد از اعتباری مذهبی نیز بهره مند ساخت و عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران به تحقق عدالت اقتصادی با توسل به همه روشهای شناخته شده را آشکار نمود و بابی جدید را فرا راه مشتاقان قسط گشود. درصدر جهات و دلایلی که تعاون را بعنوان بخش مسلط اقتصاد کشور مطرح می سازد باید به اصول 43 و 44 قانون اساسی اشاره نمود. در اصل 43 جهت دستیابی به اهدافی از جمله تامین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، ضوابطی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است. تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تطاول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد.
در اصل 44 قانون اساسی به روشنی تصریح شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی برپای، سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی صحیح و منظم استوار است. در همین اصل، محدود شدن فعالیتهای بخش دولتی در چارچوب معین و همچنین مکمل فعالیتهای دولتی و تعاونی قرار گرفتن بخش خصوصی، وسعت قلمرو بخش تعاونی را به خوبی نشان می دهد. شروط تعیین شده برای حمایت قانون از مالکیت بخشهای سه گانه بشرح زیر خود از نقاط قوت بخش تعاونی و بمنزله تأکیدی بر ضرورت گسترش آن به شمار می رود.
 با تحقق اهداف  بخش تعاون  از جمله واگذاری سهام عدالت و تشکیل شرکت‌های تعاونی عام و بانک توسعه تعاون،‌ این بخش، جایگاهی در خور یافته است.
به این ترتیب و در صورت اجرایی شدن اصول 43و44 می‌توان آینده روشنی برای بخش تعاون تصور کرد.

د رشهریور1370  قانون بخش تعاونی مشتمل بر 71 ماده و 50 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مورد تایید شورای نگهبان قرارگرفت، و امور مربوط به شرکتهای تعاونی وارد مرحله تازه‌ای شد و به شکل ساختارمند، منسجم و نظام‌یافته مورد پیگیری قرار گرفت؛ بدینسان ایده تاسیس وزارت تعاون در اندیشه دولتمردان و قلم قانونگذاران وقت تبلور یافت و تعاون قالبی برای توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و گسترش مشارکتهای جمعی و مردمی نام گرفت و این سر آغاز حرکت رو به جلو و جهش و پویایی بخش تعاون بود.

براین اساس وزارت تعاون تشکیل وتاسیس شد ودر سال 1371رسما کارش را شروع کرد، تا پیش از آن بخش تعاون و امور مربوط به تعاونی‌ها از طریق چهار سازمان و دو دفتر دنبال می‌شد

  1. سازمان مرکزی تعاون روستایی زیر نظر جهاد کشاورزی وقت
  2. سازمان تعاونی‌های معدنی زیر نظر وزارت معادن و فلزات
  3. مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی،صندوق تعاون زیر نظر وزارت کشور

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نقش این مرکز در واگذاری زمین واعطاءوام  بمنظور کارآفرینی واستقلال جوانان تحصیلکرده ی بیکار (با گواهی  بیکار بودن تحصیل کرده  از اداره کار)نقش موثری را ایفا نموده است.

  1. سازمان تعاون مصرف شهر و روستا زیر نظر وزارت بازرگانی وقت

1)      دفتر تعاونی‌های کارگری در وزارت کار

2)      دفتر تعاونی‌های شیلات در شرکت شیلات ایران متولی امور بخش تعاون بودند.

اداره تعاون شهرستان قم تا سال 1365زیر نظر استان مرکزی و پس از آن تا سال 1374زیر مجموعه ی استان تهران بوده است .

بدنبال سفرمقام معظم رهبری (مدظله العالی) درپائیز سال 1374 ودستور ایشان  مبنی بر استان شدن قم، اداره کل تعاون نیز همانند سایر ادارات کل وسازمانها تشکیل و فعالیت خودرا  باجذب نیروهای  جدید، متخصص، اتخاذ روشهای آموزشی و ترویجی  جدید وتوسعه ی فعالیت آنها از طریق برگزاری و تشکیل کلاسها، جلسات، همایشها، انتشار نشریات، دلالت و راهنمایی و بروزرسانی اطلاعات مدیران تعاونی وحمایت ازتشکیل دهندگان تعاونیها و اقدام مجدانه ومستمردرجهت رفع مشکلات فراراه آنان درتمامی مراحل  وفرایندهاشروع کرد.

 لهذا بخش تعاون استان توانست از رشد مناسبی برخوردار گردد وجایگاه  وپایگاه مناسبی پیدا کند .

اعطای تسهیلات مناسبی به بخش تعاون باعث ایجاد تعاونیهای مختلف صنعتی، معدنی،کشاورزی وخدماتی شده ودرحقیقت بمثابه  خونی بوده که دررگ حیاتی تعاونیها جریان یافته است  لهذا تعدادی از این تعاونیها  توانسته اند قسمتی از مشکلات  خود واستان را حل نمایند.(مهمترین خصیصه بخش تعاون را میتوان اشتغالزایی فارغ التحصیلان  مراکز آموزش عالی  اشاره کرد که این گروه میتواند با ایجاد تشکلهای تعاونیهابا ذکرنام خودوخلاقیت  خود کارکند تعاون از رکود فکری قشر متخصص جلوگیری کرده وموجب شکوفایی آن شده است ).

در خرداد سال 1384 و پس از ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر فرزانه انقلاب(مدظله العالی)، بخش تعاون دور دوم جهش و شتاب فزاینده خود را از سرگرفت و دست‌اندرکاران و متولیان بخش تعاون کشور درصدد افزایش سهم این بخش در اقتصاد ملی و تحقق ماموریتها و اهداف توسعه پیش‌بینی شده در سیاستهای اصل 44 تا پایان برنامه پنجم توسعه برآمدند اما این همه ی ماجرا نبود زیرا دیری نپایید که در تیر ماه سال 90، وزارت تعاون با رای نمایندگان مجلس و پس از 20 سال، در دو وزارتخانه کار و رفاه اجتماعی ادغام و به این ترتیب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسما موجودیت یافت.

 

ج:اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان قم

اداره کل تعاون استان قم  با اداره کل کار و اموراجتماعی استان قم تحت عنوان اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان قم درراستای اجرای  قانون تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در جلسه علنی  روز چهارشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ11/4/1390به تأیید شورای نگهبان رسیده است قانون تشکیل  وزارتخانه "تعاون، کار و رفاه اجتماعی"  در تاریخ 18/4 /1390 از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ وادغام صورت پذیرفت.که پس از ادغام اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان قم ماموریت خودرا از جمله :سیاستگذاری وبرنامه ریزی، اعمال نظارت و انجام اقدامات قانونی به منظور تنظیم روابط کار، حل و فصل مسائل ومشکلات جامعه کارگری، حفظ و صیانت  از نیروی کار، افزایش  سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور وحمایت از توسعه اشتغال  ونیز برقراری  نظام جامع رفاه تامین اجتماعی در چارچوب سیاستهای کلی نظام  و قوانین  و مقررات  موضوعه بود را با شرح وظایف جدیدو با مدیریت آقای حسن رحمانی آغاز نمود.

اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان قم درسال1391 در تحقق اهداف و ماموریت های  خود با مدیریت جناب آقای سید جواد منصوری وجناب آقای وحید وزیری راد قائم مقام وزیر ومدیرکل به اهداف عالیه خود جامعه عمل پوشید به طوریکه در سال1391 و1392 به برخی از برجستگی ها نایل آمد از جمله :

رزومه مهندس وحید وزیری راد

رزومه وزیری رادرزومه جناب آقای وحید  وزیری راد


سال1391 :

1.       تفکیک محیط کار بانوان و آقایان در سطح کارخانجات استان قم

2.       برگزاری هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه کارگران و تعاونگران کل کشور در رشته های قرائت، مفاهیم، حفظ 15 جزء وحفظ 5 جزء  با تعداد 400 نفر شرکت کننده در استان قم.

3.       نظارت کامل بر حسن اجرای برنامه های ستاد امر به معروف و نهی از منکر از جمله برگزاری مستمر مسابقات فرهنگی درکارخانجات استان قم.

4.       تعداد مجوز های صادره جهت طرحهای مشاغل خانگی ازمحل اعتبارات سال 1391 تعداد 2587 مجوز و تعداد طرحهای معرفی شده به بانکهای عامل  جهت استفاده از تسهیلات مشاغل خانگی 2136 طرح به مبلغ87 میلیارد ریال.

5.       صدور و تحویل تعداد  4606 کارت کار موقت اشتغال اتباع خارجی ویژه افاغنه.

6.       بهره مندی  تعداد 1076 کارگاه باتوجه به بکارگماری 4240 نفر نیروی کار جدید از تخفیفات بند واو  ماده 80 قانون برنامه پنجم ( تخفیف بیمه سهم کارفرما در  ازای بکار گماری نیروی جدید).

7.       تحقق 108 درصدی برنامه مصوب شورای عالی اشتغال کشور در ایجاد فرصتهای شغلی جدید در سال1391- سایت رصد.

اعطای رتبه سوم کشوری به استان قم  از سوی معاونت توسعه کارافرینی و اشتغال وزارت متبوع، تقدیرکشوری و استانی  از مسئول محترم کاریابیهای غیردولتی اداره کل در راستای تقویت و توسعه شبکه ملی بازار کار و اجرای مطلوب نرم افزار موسسات کاریابی.

1.       راه اندازی تعداد 12 موسسه کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی به عنوان یکی از پیشتازان در اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی و کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی.

2.       تدوین و تهیه اساسنامه کانون کارآفرینان استان(کشوری) و ارسال به وزارت متبوع، راه‌اندازی اولین شبکه مجازی کارآفرینان برتر در کشور به آدرس KARNET.IR ،به کار گماردن مجموع 9068 نفر نیروی کار جدید در استان.

3.       معرفی اداره کل استان در همایش سراسری مسئولین ایمنی کشور(استان اصفهان) به عنوان الگوی برتر در روند اجرای تایید صلاحیت مسئولین ایمنی.

4.       رسیدگی به 2376 درخواست مشاغل سخت و زیان آور و تایید نهایی 1591 درخواست.

5.       انجام بیش از هفت هزار بازرسی ادواری و موردی از واحدهای تولیدی صنعتی و صنفی استان قم.

6.       تحویل تعداد 4121 واحد از واحدهای مسکونی تعاونیهای مسکن مهر در سال1391.

7.       برگزاری کلاسهای مهارت های تخصصی و عمومی تعاونگران باعددی بیش از 2886 نفر ساعت، معادل با 106 درصد تحقق بر اساس برنامه ابلاغی وزارت متبوع، برگزاری جشنواره تجلیل از تعاونگران برتر استان-شهریور1391.

8.       برگزاری نمایشگاه دستاوردهای بخش تعاون- هفته تعاون.

9.       معرفی 16 شرکت تعاونی به مبلغ 245550 میلیون ریال از محل اعتبارات18-550000، صندوق توسعه ملی و کمکهای فنی اعتباری.

10.   کاهش مدت زمان رسیدگی مراجع حل اختلاف به35روز ونیزکاهش تعداد پرونده های مراجع حل اختلاف به واسطه اقدامات پیشگیرانه از جمله تقویت واحد مشاوره قبل از طرح دعوا و افزایش شوراهای سازش وبرنامه های آموزشی برای کارگران وکارفرمایان.

11.   انتخاب و تقدیر از حوزه روابط کار اداره کل به عنوان صادر کننده ده رای برتر کشوری.

12.   کسب رتبه دوم کشوری به لحاظ اشتغال مقرری بگیران بیمه بیکاری.

13.   شناسایی و ثبت نام  بیش از سی هزار نفر از کارگران ساختمانی فصلی جهت بهره‌مندی از سهام عدالت.

14.   برگزاری جشنواره های امتنان از کارافرینان برتر و استعدادهای درخشان نیروی کار.

15.   استفاده 1671 نفر معادل 5013 نفر- روز  از امکانات زائر سرا در سال1391  وتجهیز و راه اندازی و توسعه کمی و کیفی زائر سرای کارگران استان قم در دی ماه1391  و افزایش چشمگیردر پذیرش18000 نفر  از این زائر سرا در سال1392 

16.   استفاده 29200 نفر معادل 43800 نفرساعت از سالن چند منظوره فوتسال والیبال، بدنسازی و .. کارگران استان قم (اوقات فراغت).

17.   استفاده 3650 نفر معادل 7300 نفر ساعت از باشگاه سوارکاری کارگران استان قم (اوقات فراغت ).

18.   استفاده 9240 نفر معادل 13860 نفر ساعت از زمین چمن اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم (اوقات فراغت).

19.   قهرمانی تیم کاراته اعزامی از اداره کل استان در مسابقات کارگری کشور (شهریور1391).

20.   قهرمانی کارگر 64 ساله در مسابقات دوچرخه سواری 15 کیلومتر استقامت کارگران اعزامی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم.

21.   اعزام بیش از 18 تیم کارگری استان به مسابقات کشوری

 

 

 

سال1392:

در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم مقام اول کشوری را به خود اختصاص داد.

1.       کسب رتبه اول در هشتمین جشنواره ملی امتنان از کارآفرینان برتر که با حضور معاون اول رییس جمهور، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان و مدیران کل  این وزارتخانه در مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش برگزار شد برای سومین بار در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان قم در سطح ملی درخشید.

2.       در بخش قرآن کریم، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم برای دومین سال متوالی رتبه اول تیمی نهمین دوره مسابقات حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن کریم و نخستین دوره مسابقات ترتیل قرآن کریم و مفاهیم نهج البلاغه را در سطح کشور به خود اختصاص داد.

  1. در بخش کارآفرین برتر نیز جناب آقای دکتر سعید کریمخانی زندی، از این استان به عنوان کارآفرین برتر هشتمین جشنواره ملی کارآفرینان برتردر بخش خدمات معرفی شد.

4.       . تفاهمنامه ای جهت همکاری فی مابین این اداره کل و معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی مدیریت حوزه علمیه استان قم منعقد گردید.این طرح برای نخستین بار درکشور به منظور پویایی و گسترش فعالیتهای فرهنگی، تبلیغی به اجرادرآمد و نظر به ضرورت نظام بخشی این فعالیت هاکه توسط                مجموعه های  مختلف فرهنگی مذهبی صورت می پذیرد و در مواجهه و مقابله با تهاجم فرهنگی که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی) بارها بر این موضوع تأکید فرموده اند که همت مسئولین را می طلبد، لذا تفاهمنامه ای جهت همکاری فی مابین این اداره کل و معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی مدیریت حوزه علمیه استان قم منعقد گردید.

5.       . برای اولین باردر کشور انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه توسعه در ا ستان قم برگزارشد.

6.       چهاردهمین همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در قم به مناسبت هفته تعاون ودهه کرامت با حضوردکتر فیروزآبادی قائم مقام وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی برگزارشد .

7.       شرکت تعاونی مجتمع کشت و صنعت قلعه نساء از استان قم در بین نه هزارو پانصدوسی وچهارتعاونی با دریافت لوح، تندیس و جوایز نفیس (سکه بهار آزادی )رتبه برتر ملی را کسب کرد.

8.       راه اندازی انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر کفالت اقامت واشتغال اتباع خارجی غیر دولتی داخلی برای اولین بار در سطح کشور

9.       مسابقات جایزه بزرگ پرش با اسب که همزمان باهفته کارگر وبه مناسبت سالروز میلاد حضرت فاطمه (س) وروز معلم با حضور سوارکاران استان در باشگاه سوارکاری کارگران پویای این اداره کل با همکاری شهرداری کلانشهر قم، هئیت سوارکاری استان قم و باشگاه سوارکاری کارگران پویای اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان قم وسازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم برگزار شد.