کاویانی

 

مصطفی کاویانی

مدیرکل

36162165

عباس شاهپری2

عباس شاهپری

رئیس دفتر مدیرکل

36162165

 

مهدی گلپایگانی

مسئول روابط عمومی

36162161

بیدگلی

حسین بیدگلی

رئیس حراست

36162172

حسینی

ماشاءاله حسینی

کارشناس حراست

36162172

آمره

مصطفی آمره

کارشناس ارزیابی عملکرد

37777719

 

مدیریت روابط کار:

 
  معمار

سرپرست مدیریت روابط کار

02536162140

 

آرزومندی 

 

 علی اکبر آرزومندی

رئیس تشکلهای کارگری و کارفرمایی

02536162151


احمدی 

 علی احمدی

رئیس حمایت ازپایداری مشاغل

و بیمه بیکاری

02536162129


خلج 

 

محسن خلج

رئیس بازرسی کار

02536162186


بهرامی 

 

ابوالفضل بهرامی

رئیس روابط کار

02536162150 


بختیارزاده  

 

فاطمه بختیارزاده

کارشناس

طبقه بندی مشاغل

تلفن:02536162155

 

 

 

علینقی زاده 

 

ابوالفضل علینقی زاده

کارشناس مسئول

سخت و زیان آور

02536162185

طباطبایی فر 

 

سعید طباطبایی فر

بازرسی کار

تلفن 025136162189

  طهماسبی  

 

جوادطهماسبی

بازرسی کار

02536162188

 

 

 

مدیریت تعاون:


   

مرادپور  

احد مرادی پور

سرپرست مدیریت تعاون

تلفن02536162110

محسن موسوی

محسن موسوی 

کارشناس مسئول تعاون

36162115

زند

عیسی زند

کارشناس مسئول تعاون

36162193

 

کبیری  

حبیب کبیری

رئیس تشکیل تعاونی

تلفن:02536162112

 

بهرامی   

 ابوالفضل بهرامی

سرپرست توسعه تعاونیها

02536162111

 

 

روستایی 

 سکینه روستایی

کارشناس

آمار و اطلاعات تعاون

تلفن:02536162119

 

رکنی   

 علی اصغر رکنی مهر

کارشناس تعاون

0253

 

 

 

مدیریت اجتماعی:خادمی

  حسین خادمی

سرپرست اجتماعی

 

02536162110

 حیدری

 حجه الاسلام والمسلمین علی اصغر حیدری

رئیس فرهنگی

02536162176

ابوالقاسمی 

زهرا ابوالقاسمی

رئیس اداره امور اجتماعی

02536162171

جیریایی 

عصمت جیریایی شراهی

رئیس  اداره امور بیمه ای،آسیبهای اجتماعی

02536162177

ابن الرضا 

سید احمد ابن الرضا

کارشناس مسئول فرهنگی و امور ورزشی

02536162104

شیری 

محمد رسول شیری

کارشناس مسئول امور بیمه ای،آسیبهای اجتماعی

02536162136

سجادی 

سید رسول سجادی

مسئول امور مجموعه های ورزشی،استراحتگاه و زائر سرا

تلفن02536162135

 

مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی:

عراقی رضا عراقی

سرپرست مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

36162120

افرادی

محمد افرادی

رئیس امور اداری

36162131

زعیمی

محمد زعیمی یزدی

رئیس گروه فناوری اطلاعات،

بودجه وتحول اداری

راموز

نرگس راموز

کارشناس آمار و اطلاعات

 بیدگلی

حسن بیدگلی

امین اموال

02536162124

 

محقق

عباس علی محققی

مسئول خدمات

02536162100
   

مدیریت کارآفرینی و اشتغال:

 بختیاری

محمد بختیاری

معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی

36162180

فاطمی نیا محمدی حسین موسوی معتمدی گراوند

 


 

محمد فاطمی نیا

رئیس اداره اشتغال و هدایت نیروی کار

36162184

  


محمد محمدی

رئیس دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال

36162181


 


 

سید حسین موسوی

کارشناس مسئول مشاغل خانگی

36162182

 


 

حمیدرضا معتمدی راد

کارشناس مسئول کارآفرینی

36162187

 

 

محسن گراوند

کارشناس اشتغال

36162183

 

سجادی 

سید رسول سجادی

مسئول ساماندهی اشتغال اتباع خارجی

36162135

غفاریان    

محمد غفاریان

کارشناس مسئول

ساماندهی اشتغال

اتباع خارجی

36162134

 

اسدی  

فیروز اسدی 

کارشناس مسئول جرائم

ساماندهی اشتغال

اتباع خارجی

36162136

 

 

 

ارتباط با کارکنان اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان قم