منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

 منشوراخلاقی

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم

·         به منظور تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع که همانا رضایت خالق یکتاست رهنمودهای ذیل جهت رعایت در اداره کل تعاون، کار و رفاه ارائه می‌گردد.امید است با رعایت موارد یادشده باعث خشنودی خدا و خلق باشیم.


         ·         در هر شرایط به ارزشهای دینی، مبانی اخلاقی، صفات معنوی و عمل به آن پایبند باشیم.

·         درجهت ایجاد اعتماد متقابل و تفاهم بین همکاران و مراجعان تلاش نمایید.  

·         از شوخی با همکاران و ارباب رجوع و استعمال دخانیات در انظار عمومی خودداری نمایید.

·         از شایعه سازی، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف می‌کند، پرهیز نمایید.

·         با مراجعان محترمانه برخورد کنیم و مشفقانه پاسخگو باشیم.        

·         بهتر است برخورد شما با مراجعه کننده همیشه با تبسمی آرام همراه باشد.

·         هیچوقت صدای خود را برای ارباب رجوع بلند نکنید و در برابر خشونت کلامی، متین شکیبا و خویشتن دار باشید .

·         به شکایات و مشکلات مراجعین رسیدگی کنید اگر مشکل وی با وظایف شما ارتباط ندارد، ارباب رجوع رابه کسی که به او مربوط می شود راهنمایی کنید.

·         اگر ارباب رجوع باشما با لحن بدی صحبت کرد آرام باشید و سعی کنی وی را آرام کنید و هیچگاه قبل از وی محل خدمت را ترک ننمایید.

·         مراجعین را در هر زمانی که موقعیت نیز ایجاب کند مودبانه و با حوصله آنان را راهنمایی فرمایید و هیچگاه به آنان کم توجهی ننمایید.

·         به موقع منظم و آراسته در محل کار حاضر شویم.

·         همیشه با سر و وضع مرتب در سر کار حاضر شوید درست بایستید و بنشینید.

·         چنانچه در برنامه، قرار کاری خود تغییر ایجاد می کنید ، حتما طرف قرار خود را از این تغییر مطلع کنید .

·         سازمان و محل کار، خانه دوم شماست سعی کنید احساس خوشایندی نسبت به آن در خود ایجاد کنید، شرایط کاری خود را طوری ترتیب دهید تا احساس آرامش و راحتی کنید

·         برای کسب مهارتهای شغلی تلاش کنیم.

·         اصل شایستگی در انتصابات و توزیع امکانات را در نظر داشته باشیم و فرصتها را مغتنم شمارید .

·         انتقاد پذیر باشیم و از نظرات و تجربیات شغلی استقبال کنید .

·         از مسوولیت و اختیار اداری خود در جهت تحقق اهداف سازمان استفاده صحیح کنیم و با سیاستگذاری و برنامه ریزی منطقی در تعمیم عدالت اجتماعی در جامعه تلاش کنیم .


 


خدایا چنان کن سرانجام کار  تو خشنودباشی و ما رستگار