میز خدمت الکترونیک

میز خدمت الکترونیک

سلامت اداری ، حقوق شهروندی و میز خدمت

پرسشهای متداول

راهنمای مراجعین

آنچه کارگران و کارفرمایان باید بدانند

ورود به سامانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

دستورالعمل نحوه بارگذاری محتوای وب سایت

قرارداد مالیاتی

قوانین و مقررات

قانون‏ اساسی و اسناد بالا دستی

حوزه تعاون

حوزه کار

حوزه رفاه اجتماعی

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور

شورای هماهنگی

اهداف و وظایف

اعضای شورای هماهنگی

گزارش جلسات

برنامه زمان بندی جلسات

اخبار شورای هماهنگی

تصاویر

صفحه اصلی

فرمهای مورد نیاز ارباب رجوع

آگهی ها

فایل پی دی اف

ارتباط با مدیر

اطلاعیه

اطلاعیه های اداره اشتغال

لیست کاریابی های استان قم

درباره اداره کل

معرفی اجمالی

دستورالعمل نحوه بارگذاری در وب

مزایده و مناقصه

تاریخ به روز رسانی سایت

دستگاههای تابعه

منشور اخلاقی

نمودار سازمانی

ماموریت و اهداف کلی

شرح وظایف کارکنان اداره کل

شرح وظایف اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی

شرح وظایف مدیریت روابط کار

شرح وظایف مدیریت کارآفرینی و اشتغال

شرح وظایف مدیریت تعاون

شرح وظایف مدیریت اجتماعی

شرح وظایف مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

ارتباط با کارکنان اداره کل

شماره تلفن ها

ارتباط با کارکنان اداره شهرستان قم

کار آفرینی و اشتغال

دبیر خانه کارگروه تخصصی اشتغال

درباره کارگروه

شرح وظایف

شرح وظایف

اخبار کارگروه اشتغال

اخبار روزنامه

مصوبات کارگروه اشتغال

مصوبات کارگروه اشتغال

مصوبات جلسات کارگروه کارشناسی

مصوبات شورای عالی اشتغال

اولویتهای سرمایه گذاری

فرمهای مورد نیاز

آئین نامه ها و دستورالعملها

تماس با کارکنان کارگروه اشتغال

گالری تصاویر

تصاویر پنجمین جلسه

اداره اشتغال وهدایت نیروی کار

مشاغل خانگی

هیات فنی اشتغال اتباع خارجی

اداره توسعه کارآفرینی

کانون کارآفرینی استان قم

آئین نامه ها و دستورالعملها

اطلاعیه ها

فرآیندها

ارتباط با ما

لیست کاریابی های استان قم

روابط کار

اداره روابط کار

قوانین و مقررات

آئین نامه ها و دستورالعملها

طبقه بندی مشاغل

شناسنامه شغل مدیرکنترل کیفی

جداول مزد و مزایای گروههای بیست گانه کارگران شرکتهای خدماتی سالهای 1394و1395

جداول مزد و مزایای گروههای بیست گانه کارگران شرکتهای خدماتی سالهای 1394و1395

فرمهای روابط کار

پیوندها ی مورد نیاز روابط کار

اداره بازرسی کار

دبیرخانه سخت وزیان آور

فرآیندتشکیل و بررسی پرونده متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد

فهرست متقاضیان بازنشستگی ونتیجه پرونده ایشان

آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار

حوادث ناشی از کار

فرایندبررسی حوادث ناشی از کار

فیلم حوادث

تجزیه و تحلیل حوادث

اخبار حوادث

نقشه های ساختمانی( م. 87 ق.ک)

فرآیند بررسی نقشه های ساختمانی

تعیین صلاحیت

تعیین صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری

فرآیند تعیین صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری
دستورالعمل تشکیل پرونده تعیین صلاحیت
فهرست پیمانکاران تأئید صلاحیت شده در سال 1393
فهرست نمرات پیمانکاران شرکت کننده در دو ره های آموزشی مربوطه در سال 1393

تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی

فرآیندتعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی
دستورالعمل تشکیل پرونده تعیین صلاحیت
شرکت های خدماتی دارای صلاحیت

کمیته های حفاظت فنی وبهداشت کار

فرآیندتشکیل و بررسی پرونده متقاضیان اخذ صلاحیت مسئولین ایمنی
فهرست مسئولین ایمنی تایید صلاحیت شده در سال 1393
کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار برتر استان در سال 1393

کمیته های حفاظت و بهداشت کار

آموزش و پژوهش

برنامه آموزشی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت

فهرست مشاورین حفاظت فنی

انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کارصنایع استان قم

برگه های اطلاعات ایمنی موادMSDS

کتب،مقالات،جزوات،پمفلت، چک لیستها ومتون ایمنی

اخبار حوزه بازرسی

پیوندهای مرتبط

اداره کل بازرسی کار وزارت متبوع

انجمن ایمنی و بهداشت استان قم

اداره حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری

اداره تشکلهای کارگری و کارفرمایی

فرمهای موردنیاز

فهرست انجمنهای صنفی کارفرمایی و مشخصات اعضای هیات مدیره و بازرسی آنها

فرآیندتشکیل انجمنهای صنفی کارگری

قوانین ،مقررات ودستورالعملها

گردش انجام کارتشکلهای کارگری وکارفرمایی

فهرست انجمنهای صنفی کارگری و مشخصات اعضای هیات مدیره و بازرسی آنها

مراجع حل اختلاف

اطلاعیه ها

پیوندهای مرتبط با حوزه روابط کار

زمانهای خروج از دسترس

اجتماعی

اداره امور اجتماعی

جشنواه امتنان از کارگر و گروه کارنمونه قم

اداره امور فرهنگی و ورزشی کارگران

امور فرهنگی

فرآیندها

امور ورزشی

فرآیندها

اداره امور بیمه ای و آسیبهای اجتماعی

رفاه/ یارانه ها

فرآیندهای آسیبها

آمار

اطلاعیه ها

پژوهش

کمیته کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی

فرآیندها

پیشنهادات و انتقادات

مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قم

ارتباط با کارکنان

حوزه مدیریت

واحد اشتغال

واحد تعاون

واحد بازرس کار

واحد روابط کار

واحد مشاوره

شعبات تشخیص

شعبات حل اختلاف

واحد بیمه بیکاری

آمار و ربرنامه ریزی

سالنامه های آماری

گزارشات آماری

آمار مسابقات

پشتیبانی

فناوری اطلاعات،بودجه و تحول اداری

رئیس

کارشناس آمار و برنامه ریزی

آمارنامه ها

امار

کارشناس تحول اداری و بهره وری

کارشناس تحلیلگر سیستم

کارشناس بودجه

امور اداری

امورمالی

نمودار سازمانی

جلسات عمومی و شورای اداری

کمیته تحول اداری

سلامت اداری

تالار گفتگو

پیگیری پرونده

تشکیلات